Kontakt

Sportski savez Grada Sremska Mitrovica

Adresa: Stari Most br. 3

22000 Sremska Mitrovica

Adresa za prijem pošte:

Svetog Dimitrija br. 36

22000 Sremska Mitrovica

E-mail: sportskisavezsremskamitrovica@yahoo.com

Telefon: 022/614-876

064/021-52-30

Stari Most br. 3